Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Wybrane publikacje

 1. Krzysztof Hadaś, Marzena Maciejewska, Barbara Halerz-Nowakowska, Waldemar Grotowski, Radosław Słopień, Alina Warenik-Szymankiewicz: Wybrane parametry hormonalne w zespole policystycznych jajników u młodych kobiet, [w:] Ginek. Prakt. 2002 T. 10 nr 5 s. 19-22 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 2. Zbigniew Słomko, Krzysztof Hadaś: Molekularne mechanizmy czynności porodowej szyjki
  i trzonu macicy, [w:] Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Pr. zbior. pod red.: Macieja Kurpisza. Poznań: Termedia, 2002 s. 243-251 il.
 3. Krzysztof Hadaś, Zbigniew Słomko: Posocznica, [w:] Zakażenia perinatalne. Red.: Zbigniew Słomko, Krzysztof Drews. T. 2. Poznań, 2001 s. 132-137 bibliogr.
 4. Krzysztof Hadaś, Barbara Halerz-Nowakowska, Marzena Maciejewska, Alina Warenik-Szymankiewicz: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu a skuteczność terapii estrogenno-gestagennej w aspekcie wartości indeksu masy ciała, [w:] Ginek. Prakt. 2001 T. 9 nr 7 s. 68, 70-72 tab. bibliogr. streszcz. summ.
 5. Krzysztof Hadaś: Insulinopodobny czynnik wzrostu pierwszy i gęstość tkanki kostnej
  u kobiet w okresie postmenopauzalnym, [w:] Ginek. Pol. [2000] supl. s. 240
 6. Krzysztof Hadaś: Wpływ gestagenu o aktywności androgennej na parametry gospodarki węglowodanowej w hormonalnej terapii zastępczej, [w:] V Zjazd Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Warszawa, 30 XI - 2 XII 2000. [B.m., 2000] s. 97-98
 7. Krzysztof Hadaś, Alina Warenik-Szymankiewicz, Barbara Halerz-Nowakowska, Marzena Maciejewska: Ocena skuteczności leczenia wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu estrogenami i gestagenami w aspekcie zmiany indeksu masy ciała, [w:] Ginek. Pol. 1999 T. 70 nr 5 s. 384-388 tab. bibliogr. streszcz. summ.
 8. Krzysztof Hadaś: Wpływ hormonów oraz wybranych związków chemicznych na różnicowanie płci, [w:] Leki w medycynie perinatalnej. Red.: Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski. Poznań, 1999 s. 37-47 tab. bibliogr.
 9. Krzysztof Hadaś, Marzena Maciejewska, Barbara Nowakowska, Alina Warenik-Szymankiewicz: Oestrogen replacement therapy after menopause given transdermally, IGFI and glucose metabolism, bone mass density, [w:] IV European Congress of Endocrinology. Sevilla, Spain, 9-13 May 1998. Ed. by F. Sanchez-Franco, J.A.H. Wass. Abstracts of Plenary Lectures, Symposia, Oral Session and Poster Sessions. [B. m., 1998] P2-320.
 10. Krzysztof Hadaś, Błażej Męczekalski, Alina Warenik-Szymankiewicz: Estrogen replacement therapy after menopause given transdermally and glucose metabolism, [w:] Gynecol. Endocrinol. 1998 Vol. 12 suppl. 2 abstr. P10
 11. Krzysztof Hadaś: Znaczenie insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF I i IGF II)
  w fizjologii i zaburzeniach hormonalnych u kobiet, [w:] Klin. Perinat. Ginek. 1997 T. 20
  s. 126-133 bibliogr. summ.
 12.  Małgorzata Karolczak-Kulesza, Krzysztof Hadaś, Mariusz Dubiel, Maciej Krawczyński: Ultrasonograficzna ocena rozwoju narządu wzroku w okresie prenatalnym – doniesienie wstępne, [w:] Książka streszczeń XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Gdańsk, 16-19 VI 2004. [B.m., 2004] s. 58
 13. Jerzy Szczapa, Katarzyna Baraniecka, Krzysztof Hadaś, Monika Borkowska, Maciej Oppeln-Bronikowski.
  Przetaczanie masy leukocytarnej w leczeniu ciężkich zakażeń u noworodków.
  Źródło: W: Postępy w neonatologii. Pod red. Ireny Twarowskiej, Jerzego Szczapy. T. 3. Poznań, 1992 s. 273-277 tab. bibliogr.
 14. Błażej Męczekalski, Marzena Korcz-Maciejewska, Krzysztof Hadaś, Alina Warenik-Szymankiewicz.
  Hormonalne uwarunkowania otyłości.
  Ginek. Pol. 1995 T. 66 nr 10 s. 600-604 bibliogr. streszcz
 15.  Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski, Krzysztof Hadaś.
  Zaburzenia miesiączkowania i niedobór estrogenów a ryzyko osteoporozy.
  Klin. Perinat. Ginek. 1996 T. 16 s. 143-149 il. bibliogr. summ.
 16. Radosław Słopień, Krzysztof Hadaś, Marzena Maciejewska, Maciej Wiza.
  Stopień nasilenia objawów zespołu klimakterycznego a występowanie depresji ocenianej skalą depresji Hamiltona u kobiet po menopauzie.
 17. M. Dydowicz, Krzysztof HadaśWewnątrzpęcherzykowe stężenie TNF-alfa i 17-beta estradiolu w płynie pęcherzykowym, a stężenie gonadotropin i sterydów płciowych we krwi obwodowej w zespole policystycznych jajników.
 18. Marzena Maciejewska, Radosław Słopień, Krzysztof Hadaś, Waldemar Grotowski, Alina Warenik-Szymankiewicz.
  Wpływ czteroletniej terapii Klimodienem na gęstość tkanki kostnej.
  Wersja ang. tytułu: Influence of Klimodien therapy on the bone mass density in postmenopausal women.
 19. Krzysztof Hadaś Zmiany metabolizmu węglowodanów w trakcie stosowania doustnej i przezskórnej hormonalnej terapii zastępczej.
  Ginek. Pol. [2000] supl. s. 239.
  Uwagi: XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin, 13-16 IX 2000
 20. Alina Warenik-Szymankiewicz, Krzysztof Hadaś.Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w klimakterium.
  Klin. Perinat. Ginek. 1996 T. 16 s. 91-100 tab. bibliogr. summ
 21. Alina Warenik-Szymankiewicz, Krzysztof Hadaś, Barbara Halerz-Nowakowska, Marzena Korcz-Maciejewska, Błażej Męczekalski, Michał Dydowicz, Maciej Wiza.
  Wpływ terapii Kliogestem na lipidy osocza krwi u kobiet w okresie postmenopauzalnym.
  Ginek. Pol. 1995 T. 66 nr 9 s. 541-546 tab. bibliogr. streszcz. summ.
 22. Krzysztof Hadaś, Alina Warenik-SzymankiewiczPorównanie skuteczności terapeutycznej oraz wpływu na jakość życia naturalnego progesteronu i noretisteronu u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi okresu perimenopauzy.
  Źródło: - Ginek. Pol. 2003 T. 74 supl. 1 s. 247.
  Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz, 17-20 IX 2003.
 23. Body mass index, concentration of insulin like growth factor-1 and bone mineral density in women in the postmenopausal period.
  Krzysztof Hadaś, Alina Warenik-Szymankiewicz.
  Osteoporos. Int. 2001 Vol. 12 suppl. 1 s. S39.
  Uwagi: XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. 27-29 September 2001, Kraków, Poland.
 24. Krzysztof HadaśWpływ gestagenu o aktywności androgennej na parametry gospodarki węglowodanowej w hormonalnej terapii zastępczej.
  W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Warszawa, 30 XI - 2 XII 2000. [B.m., 2000] s. 97-98.
 25. Alina Warenik-Szymankiewicz, Krzysztof HadaśPorównanie skuteczności terapeutycznej progesteronu oraz noretisteronu w hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z zaburzaniami hormonalnymi okresu przekwitania.
  Therapeutic effectiveness - comparison of progesterone and norethisterone in hormonal replacement therapy in women with hormonal disturbances in climacteric period.
  Prz. Menopauz. 2004 R. 3 nr 6 s. 27-32 tab. bibliogr. streszcz. summ.

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida