Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Wybrane publikacje

 1. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Hanna Mitkowska-Woźniak, Agnieszka Zawiejska, Jacek Brązert: Rola leptyny i czynnika martwicy guzów alfa w insulinoodporności w przebiegu ciąży prawidłowej i powikłanej cukrzycą ciążową, [w:] Ginek. Pol. 2006 T. 77 supl. 1
 2. Ewa Wender-Ożegowska, Katarzyna Wróblewska, Agnieszka Zawiejska, Mareka Pietryga, Dorota Szymańska, Wojciech Seniuk, Karolina Szymańska, Ewa Biegańska, Jerzy Szczapa, Tomuald Biczysko: Maternal blood glucose cut-off values in early diabetic pregnancy predictive for fetal malformations, [w:] First Congress and Second Scientific Meeting, 35th Annual Meeting, DPSD-EASD. The international of the Diabetes and Vendrell (Spain), August 29 – September 2, 2003
 3. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Hanna Mitkowska-Woźniak, Wioletta Meissner, Sławomir Meller, Romuald Biczysko: Niewydolność cieśniowo-szyjkowa w ciąży bliźniaczej – opis przypadku, [w:] Med. Wieku Rozw. 2003 T. 7 nr 3 supl. 1
 4. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Wioletta Meissner, Hanna Mitkowska-Woźniak, Sławomir Meller, Romuald Biczysko: Zakażenia dróg moczowych w ciąży powikłanej cukrzycą, [w:] Ginek. Pol. 2002 T. 73 nr 10
 5. Marek Pietryga, Wiesława Biczysko, Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Romuald Biczysko: Structure of terminal vascular network in the placentes of diabetic pregnancies, [w:] J. Perinat. Med. 2001 Vol. 29 suppl. 1
 6. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Wioletta Meissner, Hanna Mitkowska-Woźniak, Sławomir Meller, Romuald Biczysko: Wpływ stopnia nasilenia zaburzeń metabolizmu węglowodanów w momencie rozpoznania cukrzycy ciążowej na przebieg ciąży i stan noworodków, [w:] Post. Neonat. 2000 supl. 1
 7. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Wioletta Meissner, Hanna Mitkowska-Woźniak, Sławomir Meller, Romuald Biczysko: Zakażenia dróg moczowych w ciąży powikłanej cukrzycą, [w:] Ginek. Pol. 2000 supl.
 8. Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Marek Pietryga, S. Meller, Hanna Mitkowska-Woźniak, Wioletta Meissner, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: The ratio of the cord blood insulin to the newborn’s glucose level (INS/GLUC) – as an indice of the fetal growth in diabetic pregnancy, [w:] Diabetologia 2000 Vol. 43 suppl. 1
 9. Marek Pietryga, Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: Combined assessment of the fetal distress in diabetic pregnancy class R/F using uterine, middle cerebral, umbilical artery blood flow and fetal heart rate monitoring, [w:] Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000 Vol. 16 suppl. S1
 10. Jan Mazela, Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Wioletta Meissner, Marek Pietryga, Hanna Mitkowska, Janusz Gadzinowski, omuald Biczysko: Triplet pregnancy of the women and neonatal outcome up to one year of age [w:] VII Winter School on Perinatal Medicine „Multiple pregnancy and evidence-based medicine: how to cope with the epidemic”, Zermatt, Switzerland, 28 February – 6 March 1999
 11. Marek Pietryga, Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Wioletta Meissner, Hanna Mitkowska, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: Color Doppler estimation of uterine artery blood flow velocity waveforms in pregnancy complicated by diabetes mellitus with hypertension, [w:] Ultrasound Obstet. Gynecol. 1998 Vol. 12 suppl. 1
 12. Marek Pietryga, Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Wioletta Meissner, Aleksandra Persona-Śliwińska, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: Value of Doppler velocimetry wave forms in umbilical and middle cerebral arteries in detecting fetal distress in diabetic pregnancy, [w:] Prenat. Neonatal Med. 1998 Vol. 3 suppl. 1
 13. Marek Pietryga, Ewa Wender-Ożegowska, Wioletta Meissner, Ewa Biegańska, Katarzyna Hansz, Sławomir Meller, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: the value of Doppler velocimetry wave forms in umbilical and middle cerebral arteries and cardiotocography in the detecting of fetal distress in diabetic pregnancy, [w:] Diabetes Nutr. Metab. 1997 Vol. 10 nr 6
 14. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Wioletta Meissner, Marek Pietryga, Katarzyna Hansz, Romuald Biczysko: Wpływ cukrzycy ciążowej na gospodarkę węglowodanową matki po zakończeniu połogu, [w:] Ginek. Pol. 1997, T. 68 nr 6
 15. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Wioletta Meissner, Marek Pietryga, Romuald Biczysko: Ocena zaburzeń metabolizmów węglowodanów po zakończeniu połogu u kobiet z cukrzycą ciążową, [w:] Diabet. Pol. 1997 Vol. 4 nr 1
 16. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Marek Pietryga, Wioletta Meissner, Sławomir Meller, Romuald Biczysko: Influence of the degree of carbohydrate metabolism imtalance in gestational diabetes on pregnancy course and newborns condition, [w:] Diabetes Nutr. Metab. 1997 Vol. 10 nr 6 suppl.
 17. Ewa Wender-Ożegowska, Katarzyna Hansz, Marek Pietryga, Ewa Biegańska, Wioletta Meissner, Jerzy Szczapa, Romuald Biczysko: Long lasting diabetes: pregnancy performance and fetomaternal outcome, [w:] Diabetes Nutr. Metab.1997 Vol. 10 nr 6 suppl.
 18. Maria Chmielnicka-Kopaczyk, Ewa Biegańska, Maria Kornacka, Piotr Jasiński, Ewa Wender-Ożegowska, Romuald Biczysko: Acardiac acephalic in triplet pregnancy, [w:] Arch. Perinat. Med. 1996 Vol. 1
 19. Ewa Wender-Ożegowska, Anna Szumała, Marek Pietryga, Ewa Biegańska, Wioletta Meissner, Romuald Biczysko: Urinary tract infections in diabetic pregnancies, [w:] Prenat. Neonatal Med. 1996 Vol. 1 suppl. 1
 20. Ewa Biegańska: Wpływ cukrzycy ciążowej na przebieg ciąży, wyniki położnicze oraz gospodarkę węglowodanową matki po zakończeniu połogu. Rozprawa doktorska, Poznań 1996
 21. Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Romuald Biczysko: Impact of gestational diabetes on the mother and offspring, [w:] Prenat. Neonatal Med. 1996 Vol. 1 suppl. 1
 22. Ewa Wender-Ożogowska, Jerzy Szczapa, Romuald Biczysko, Ewa Biegańska: Mucosolvan as a prophylatic for prevention of respiratory distress syndrome in newborns of diabetic mothers, 2nd International Symposium on Diabetes and Pregnancy in the 90’s, Jerusalem, Israel, March 19-23, 1995
 23. Ewa Biegańska, Ewa Wender-Ożegowska, Romuald Biczysko: Wpływ kontroli glikemii na wyniki położnicze u ciężarnych leczonych z powodu cukrzycy ciążowej w Klinice Intensywnego Nadzoru IGiP, [w:] Klin. Perinat. Ginek. 1995 supl. 10
 24. Ewa Wender-Ożegowska, Ewa Biegańska, Jacek Brązert, Romuald Biczysko: The effect of metabolic control on obstetrical results in diabetic pregnancies, 14th European Congress of Perinatal Medicine, June 5-8, 1994, Helsinki, Finland
 25. Ewa Wender-Ożegowska, Wioletta Meissner, Ewa Biegańska, Marek Pietryga, Katarzyna Hansz, Romuald Biczysko: Analiza wskazań do cięcia cesarskiego u ciężarnych z cukrzycą, [w:] Klin. Perinat. Ginek. 1990 supl. 12 [A]

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida