Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Nauka

Przygotowanie estrogenami do stymulacji gonadotropinammi u kobiet z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników: badanie randommizowane, kontrolowane grupą placebo.

Effects of pretrreatment with estrogens on ovarian stimulation with gonadotropins in women with premature ovarian failure: a randomised, placebo-controlled trial

M. Tartagni, M.D., E Cicinelli, M.D., G. De Pergola, M.D.

Fertility and Sterility No 4, April 2007

Do badań włączono 50 kobiet z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. U 25 kobiet zastosowano ethynyloestradiol (syntetyczny estrogen) 3 razy dziennie przez 2 tyg.
Oceniano poziom FSH raz w tyg.
Stymulacje prowadzono przez podawanie rekombinowanego FSH, jeżeli nie stwierdzano wzrostu pęcherzyka dominującego po 5 dniach stymulacji, dawkę FSH zwiększano. Poziom estradiolu oceniano co 3 dni. Jeżeli przynajmniej jeden pęcherzyk osiągał 18 mm i poziom estradiolu 150 pg/ml, podawano domięśniowo 10000 hCG. Fazę lutealną podtrzymywano poprzez podawanie 5000 hCG co 72 h
U pacjentek które odpowiedziały na terapię, średnie zużycie FSH wynosiło 4125 IU, u pacjentek które nie odpowiedziały na terapię – 5800 IU.
U 9 pacjentek pęcherzyk dominujący osiągnął 18 mm i podano HCG, u 8 z nich stwierdzono owulację, u jednej pęcherzyk przetrwał i nie przeszedł owulacji..
U każdej z tych pacjentek wartość FSH przed rozpoczęciem stymulacji spadła do mniej niż 15 mIU/ml.
Cztery pacjentki zaszły w ciążę i urodziły o czasie.
Częstość owulacji – 32% (8/25), jeżeli doszło do owulacji szansa na ciążę 50%, ogólnie dla wszystkich pacjentek (4/25)- 16%
Można przyjąć, że brak spadku FSH do wartości mniejszej niż 15 mIU/ml po leczeniu etynyloestradiolem jest wykluczeniem ze stymulacji owulacji, ( u pacjentek u których stężenie FSH nie obniżyło się do wartości poniżej 15 nie obserwowano skutecznej stymulacji owulacji)

Komentarz:
Ilość ciąż uzyskiwanych w tym schemacie leczenia  jest mniejsza niż w programach zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek jajowych od dawczyń. Pozwala na wykorzystanie szansy uzyskania ciąży z własnych komórek jajowych kobiety.

Inny możliwy schemat leczenia który pozwala na zwiekszenie wrażliwości jajników na stymulację owulacji za pomocą gonadotropin to podawanie analogów GnRH a następnie stymulacja owulacji rekombinowanym FSH.


Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida