Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Nauka

Podawanie hormonu gonadotropowego ( HCG) a monitorowanie stężenia hormonu luteinizującego (LH) dla określenia czasu wykonania inseminacji po leczeniu cytrynianem clomifenu.

Human chorionic gonadotropin administration vs. luteinizing monitoring for intrauterine insemination timing, after administration of clomifene citrate, a meta-analisis.

J.P. Kosmas, A. Tatsioni  Tufts-New England Medical Center, Boston

Fertil Steril March 2007, Vol 87 no 3

Autorzy wykonali badania porównawcze skuteczności wykonywanych inseminacji po podaniu zastrzyku z HCG do wykonywania inseminacji po testach owulacyjnych u pacjentów leczonych cytrynianem clomifenu ( Clostylbegytem) z powodu niepłodności. Analizowano wykonywanie inseminacji domacicznych 32 do 36 godzin po injekcji HCG do inseminacji wykonywanych 24 goziny po piku (szczytowym stężeniu) hormonu luteinizującego. W badaniach tych nie wykazano przewagi jednej z metod – obie były tak samo skuteczne.
Autorzy zwracają uwagę na niedogodności związane z oznaczaniem stężenia hormonu luteinizującego – u kobiet u których szczytowe stężenie LH nie przekracza 40 IU/l. Wyniki testów owulacyjnych w takich sytuacjach są fałszywie ujemne ( pik LH występuje a testy owulacyjne wykazują jego brak). Dla dokładnego określenia czasu owulacji pomiary LH powinny być wykonywane co 3 godziny. Wynika to ze zmienności czasu jaki upływa pomiędzy wzrostem stężenia LH a wystąpieniem jego szczytowego stężenia: od 24 do 48 godzin.
Po podaniu zastrzyku z HCG owulacja występuje po 36 do 48 godzin. Wykonanie inseminacji po 32 do 36 godzin od zastrzyku pozwala na wprowadzenie do macicy plemników jeszcze przed owulacją.
Autorzy zwracają uwagę, że najlepsze efekty inseminacji uzyskiwano u pacjentek u których wcześniej występowały zaburzenia owulacji a nie u pacjentek z niepłodnością o nieznanej przyczynie.

Komentarz

Wykonywanie inseminacji domacicznych w początkowej fazie leczenia u pacjentek z zaburzeniami owulacji wydaje się niewłaściwe. Na tym etapie możemy spodziewać się ciąż powstających dzięki wywołanej owulacji bez inseminacji. Porównanie skuteczności inseminacji na Clostylbegycie do inseminacji w cyklach leczonych gonadotropinami zdecydowanie przemawia na korzyść tych ostatnich ( ponad dwa razy większa skuteczność).
Autorzy pomijają głęboki sens wykonywania badań ultrasonograficznych u kobiet leczonych lekami wywołującymi owulację. Badania te pozwalają na zmniejszenie ryzyka występowania ciąż mnogich.
Podanie zastrzyku wywołującego owulację z HCG powinno być wykonane jeżeli dominujący pęcherzyk ma 17 do 18 mm. Z różnych powodów w trakcie oceny owulacji mmożna stwierdzić obecność większego pęcherzyka. W takich sytuacjach w naszym gabinecie oznaczamy stężenie hormonu luteinizującego, podajemy injekcję z HCG  i w razie stwierdzenia braku wzrostu stężenia LH w surowicy krwi zalecamy wykonanie inseminacji 32 do 36 godzin po injekcji, a w razie obecności podwyższonego LH po 24 godzinach.


Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida