Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Nauka

„Czy właściwe jest podawanie jednego zarodka u kobiet przed 38 rokiem życia poddanych zapłodnieniu in vitro?”

Tytuł oryginału: „Controversies In OB./GYN: Is single embryo transfer okay In women dunder 38 undergoing their first IVF cycle?”

Autorzy: Christiana Bergh, MD, PhD, David A. Grainger, MD, MPH

W wielu badaniach wykazano, że dzieci rodzące się w wyniku zapłodnienia in vitro wykazują mniejszą wagę urodzeniową, rodzą się zbyt wcześnie, a ciąże częściej kończą się niepowodzeniem. W większości sytuacji jest to związane ze zwiększeniem częstości występowania ciąż mnogich, których częstym powikłaniem jest przedwczesny poród.

Badania wykonane na dużych grupach kobiet wykazały, że podanie jednego zarodka redukuje częstość występowania ciąż mnogich do minimum, ale wiąże się ze zmniejszeniem liczby ciąż. Po uwzględnieniu ciąż, które powstają po podaniu zarodków mrożonych (takich, których nie wykorzystano i poddano je mrożeniu), skuteczność transferu pojedynczego zarodka i później zarodków mrożonych jest taka jak po podaniu dwóch świeżych zarodków. O ile w Europie podawanie jednego zarodka wynika z regulacji administracyjnych (np. w Szwecji, gdzie zabiegi finansowane są przez ubezpieczalnie), o tyle w Stanach Zjednoczonych obserwuje się zwiększenie częstości transferów pojedynczych zarodków, a wynika to z decyzji pacjentów i ich lekarzy. Zwraca się uwagę, że decyzja o podaniu jednego zarodka powinna być indywidualna: obowiązkowe podawanie jednego zarodka powoduje zmniejszenie liczby uzyskiwanych ciąż z 40% do 21%, natomiast zróżnicowanie podawania w zależności od prognozy na zajście w ciążę pozwala na uzyskiwanie porównywalnych wyników.

Stwierdzono znaczące zmniejszenie częstości występowania ciąż mnogich: spadek z 25% do 5%. Sugeruje się podawanie jednego zarodka u kobiet z dobrą prognozą, poniżej 38. roku życia w trakcie pierwszego cyklu in vitro. Należy jednak wziąć pod uwagę stres i niedogodności związane z brakiem ciąży przy pierwszym podejściu do cyklu in vitro.

Ostateczną decyzję powinni jednak podejmować pacjenci po konsultacji z lekarzem prowadzącym. W decyzji duże znaczenie ma to, czy za zabieg in vitro płaci pacjent, czy ubezpieczalnia. Należy odpowiedzieć na pytanie: czy lepiej jest zajść w ciążę bliźniaczą, czy nie zajść w ciążę w ogóle po zabiegu in vitro?

W polskich warunkach, gdzie za zabieg zapłodnienia pozaustrojowego w całości płaci pacjent, sukces leczenia w postaci zajścia w ciążę w pierwszym cyklu jest szczególnie pożądany. Wykorzystanie mrożonych zarodków związane jest z większym kosztem (koszt transferu mrożonych zarodków) i przy podejmowaniu decyzji trzeba go wziąć pod uwagę. Generalnie prowadzenie ciąży bliźniaczej dwujajowej nie jest problemem, gorzej z ciążami trojaczymi, a i takie mogą się zdarzyć po podaniu dwóch zarodków. Decyzja, ile podać zarodków, jest bardzo indywidualna i wiąże się z akceptacją mniejszej szansy na ciążę, przynajmniej w pierwszym podejściu.

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida