Nereida
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Gorczyczewskiego 7/1
60-554 Poznań

tel./fax: +48 61 843 50 20
e-mail: nereida@nereida.pl
mapa (kml)

Nauka

„Co powiedzieć pacjentom o przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej”

Tytuł oryginału: „What to tell patients about banking cord blood stem cells”

Autorzy: Kenneth J. Moise, Jr., MD

Źródło: Contemporary OB/GYN, Vol. 1, Special Issue, Kwiecień 2006

Przedruk artykułu ukazał się w „Ginekologii po dyplomie”, T. 9, nr 1 (47), styczeń 2007

W artykule analizowane są wskazania do wykorzystania krwi pępowinowej w terapii autologicznej, tzn. z jej wykorzystaniem do leczenia dziecka i rodziny dziecka, u którego zabezpieczono krew pępowinową przy porodzie. Poddano krytycznej analizie banki krwi pępowinowej funkcjonujące jako banki publiczne i prywatne w Stanach Zjednoczonych. Autor poruszył następujące kwestie:
  1. W badaniach wykazano zdolność do przeżycia komórek macierzystych przez 15 lat mrożenia. Nie potwierdzono zdolności do życia komórek po 15 latach mrożenia. Tak długi okres przechowywania krwi rodzi pytanie: co stanie się z krwią pępowinową w przypadku bankructwa prywatnego banku krwi?
  2. W publicznych bankach krwi dla oceny przydatności krwi pępowinowej jest ona badana pod względem ilości komórek macierzystych i występowania zakażeń. Co trzecia próbka nie kwalifikuje się do przechowywania pomimo pobierania jej przez wykwalifikowany personel (w niektórych bankach publicznych około 50-70% próbek krwi pępowinowej jest niszczona z powodu niespełnienia wysokich wymogów). Dlaczego wszystkie próbki nadają się do przechowywania w bankach prywatnych?
  3. Ilość komórek macierzystych uzyskiwana po pobraniu krwi pępowinowej jest zbyt mała do leczenia osoby dorosłej (wg innych źródeł ilość ta jest wystarczająca do leczenia osoby o wadze do 40 kg). Dlaczego banki prywatne reklamują zabezpieczanie krwi pępowinowej dla dziecka i rodziny?

Trudno o praktyczne implikacje z prostego powodu: w Polsce istnieją tylko banki prywatne. Jak to działa w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy? Krew pępowinowa w bankach publicznych gromadzona jest dla potrzeb całego społeczeństwa. Próbki krwi bada się pod względem obecności genów HLA i gromadzi się dane o komórkach macierzystych w komputerowej bazie danych. Ilość zgromadzonych próbek krwi jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania społeczeństwa pod względem genów stanowiących o podstawie doboru próbki krwi. Jeżeli są potrzebne komórki macierzyste dla biorcy, dobiera się odpowiednią krew na podstawie komputerowej bazy danych i krew jest przekazana do leczenia. Kto za to płaci? W Stanach Zjednoczonych – ubezpieczalnia: 25 000 USD.

Obliczono, że szansa na wykorzystanie krwi pępowinowej, czyli ryzyko wystąpienia choroby, która miałaby być leczona krwią pępowinową, wynosi 1:2700 przypadków. Banki prywatne podają znacznie zawyżone oceny ryzyka wykorzystania krwi pępowinowej. Wynika to między innymi z zamieszczenia na liście chorób, które nie mogą być leczone własną krwią pępowinową z powodu uszkodzenia komórek macierzystych w momencie ich pobrania.

W ostatniej części artykułu zestawiono ważne informacje dla pacjentek w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W krwi pępowinowej występują szczególne komórki posiadające zdolność przekształcania się w inne komórki, co można wykorzystać do leczenia wielu chorób. Pobranie krwi pępowinowej jest bezbolesne i bez szkody dla matki i dziecka. Przechowywanie krwi pępowinowej wiąże się z odpłatnością: za pobranie i za jej przechowywanie (banki konkurują ze sobą cenami za świadczone usługi i wprowadzają okresowe promocje).

Należy rozważyć świadome zabezpieczenie krwi pępowinowej, jeżeli występują określone choroby w rodzinie.

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida